Webbaserat och lokalt HMI/SCADA-system.

Web Port skalar från små anläggningar installerat på PLC och panel-PC till en eller flera stora anläggningar med full SCADA-funktioner.

Webbaserat och lokalt HMI/SCADA-system.

Web Port skalar från små anläggningar installerat på PLC och panel-PC till en eller flera stora anläggningar med full SCADA-funktionalitet.

Vi förstår vikten av god support

Vi lyssnar alltid till våra partners och deras kunders behov. Vi har sedan dag ett utvecklat Web Port tillsammans med våra partners. Tillsammans strävar vi efter ett system som har snabb inlärningskurva och kraftigt sänker tiden som läggs på installation, drift och support. Idag tar det endast 1 minut att ladda ner och installera Web Port!

Skalbart, anpassningsbart och tillgängligt

Vi vill att våra partners ska känna sig trygga med att välja Web Port. När man väljer att satsa på en plattform är det viktigt att den kommer fungera när behoven förändras eller kraven ökar i framtiden. Vi har därför valt att bygga Web Port utifrån principen att det ska vara anpassningsbart, dynamiskt och integrerbart från grunden.

Exempel på tilllämpningar

  • HMI

  • SCADA

    • Anslut en eller flera anläggningar och styrenheter till Web Port
    • Drifta via dator, mobil, platta
    • Central hantering av larm med larmsändning via e-post, sms
    • Central tidkanal med smart hantering av specialdagar
    • Individuell lägenhetsmätning
    • Energirapportering
    • Rättighetshantering och single sign-on
  • PORTAL

    • Anslut enkelt befintliga lokala Web Port till en central Portal
    • Full SCADA-funktionalitet
    • Central spegling av lokalt lagrad historik
    • Använd som kundportal
  • INFOSKÄRM

    • Använd Web Port för att visa status eller energiförbrukning för en anläggning i t.ex. en foaje
    • Automatiskt inloggning med fördefinierad startsida baserat på IP
    • Portlets ger till full anpassning av presentationsdata m.h.a. HTML5, javascript och CSS
  • UNIKA BEHOV

    • Har du unika behov som det inte finns färdiga lösningar för?
    • Har du ett grundbehov av att samla in data från olika fysiska enheter och presentera dem?
    • Web Port är högst anpassningsbart och har bl.a. anpassats för övervakning och styrning av vågkraftverk
    • Hör av er till oss så kan vi gemensamt undersöka om Web Port kan lösa era behov

Ständig utveckling

Tillsammans med våra partners och deras kunder arbetar vi ständigt med att optimera och utveckla vårt system. Här är några exempel på fastighetsägare och integratörer som valt Web Port.

Funktionalitet som ingår


  • Snabb och enkel installation

    En installationsfil med både inbyggd databas och webbserver.

    • Mycket låga systemkrav och utan externa beroenden till t.ex. IIS eller SQL-server.
    • Webbaserad utbildning ingår
    • Manual tillgänglig direkt från gränssnittet

    Ladda ner och installera på < en minut


    Snabb och enkel installation
    Läs mer


  • Fungerar på alla enheter

    Responsivt webbgränssnitt byggt på HTML5 utan plugins.

    • Ingen klient eller plugin behövs
    • Fungerar i alla Webbläsare och enheter
    • Autoskalande och zoombara vektorbaserade flödesbilder
    • Inbyggd PDF-läsare i webbgränssnittet för t.ex. manual

    Se hur man kan felsöka ett larm i mobilen


    Fungerar på alla enheter
    Läs mer


  • Dynamiska flödesbilder

    Övervaka, styr och redigera i realtid

    • Övervaka systemets status i realtid (mätvärden, larm, av/på)
    • Skapa och redigera flödesbilder direkt i webbläsaren
    • Manuell manöver av t.ex. pumpar och ventiler
    • Stöd för grafisk kurvinställning
    • Stöd för att styra lokal tidkanaler
    • Anpassa grafik m.h.a. css direkt i webbläsaren
    • Stöd för portlets (htmlbaserade plugins inbäddade i systembiler)

    Genomgång av funktionerna i Web Ports flödesbilder

     

    Se hur man skapar en ny flödesbild


    Dynamiska flödesbilder
    Läs mer


  • Larmhantering

    Komplett larmhantering och larmsändning.

    • Larmlista med historik, kommentarer och möjlighet att blockera
    • Larmsändning via e-post, SMS, tagg som styrs efter larmgrupp och tidsperiod

    Genomgång av larmhantering i Web Port


    Larmhantering
    Läs mer


  • Trend/loggning av mätdata

    Dynamiska grafer med visning av historik, realtid, medelvärden, aktivitet och förbrukning.

    • Flera olika graftyper
    • Logga periodiskt eller vid förändring
    • Utskrift till PDF samt export till csv (Excel)

    Trend i Web Port


    Trend/loggning av mätdata
    Läs mer


  • Tidkanaler

    Använd Web Port som central tidkanal med underhållsfri beräkning av specialdagar.

    • Central tidkanal i Web Port
    • Veckoscheman eller egna perioder
    • Automatisk uträkning av specialdagar och helgdagar
    • Skapa egna återanvändningsbara perioder för t.ex. skollov
    • Enkelt gränssnitt för redigering
    • Kundanpassad funktionalitet vid programmering av tidkanaler

    Web Port funktioner för tidkanaler


    Tidkanaler
    Läs mer


  • Brett kommunikationsstöd

    Stöd för en mängd drivrutiner och öppet API


    Brett kommunikationsstöd
    Läs mer


  • Språkstöd

    Stöd för flera språk.

    • Inbyggt Svenska och engelska
    • Språk per användare
    • Möjlighet att skapa egna språkfiler
    • Egna benämningar på t.ex. Riktvärde, börvärde, set point

    Språkstöd
    Läs mer


  • Säkerhet & rättighetshantering

    Rättighetshantering, HTTPS-stöd, Single-SignOn och AD-koppling.

    • Användare och användargrupper
    • Sätt rättigheter på katalog, sida, objekt, tagg och funktion
    • Krypterad trafik via HTTPS
    • Hashade lösenord för användare
    • Verifiera användare via Active Directory (LDAP)
    • Single-sign-on via NTLM eller klient-certifikat

    Säkerhet & rättighetshantering
    Läs mer


  • Rapporter

    Bygg egna rapporter direkt i webbgränssnittet.

    • Rapportera bl.a. energi, vatten, kyla, värme…
    • Tidsinställd export via fil, e-post, ftp i pdf och .csv format

    Rapporter
    Läs mer


  • Script och API

    Skapa anpassade funktioner direkt i webbinterfacet med Javascript.

    • Möjlighet att bygga egna funktioner direkt i Webbgränssnitter m.h.a. Javascript och .Net-biblioteket
    • Kör skript manuellt, periodiskt eller triggat
    • Hämta enkelt trenddata genom anrop av webbtjänst
    • API för att integrera med externa system

    Script och API
    Läs mer

  • picture_in_picture

    Toolbars, popups, knappar och egna portlets

    Enkelt att skapa egna gränssnitt med unika verktygsfält och anpassad funktionalitet

    • Skapa egna verktygsfält/footer med egna knappar
    • Flytande popuper som kan innehålla komponenter m.m.
    • Designa egna text- och bildknappar. Dessa kan köra scripts, öppna sidor m.m.
    • Redigeringsbara textytor, för snabb redigering av text
    • Checkboxar som kan tända och släcka lager av information

    Toolbars, popups, knappar och egna portlets
    Läs mer


  • Utbyggbart symbolbibliotek

    Uppfyll era eller kundens önskemål om namngivning och utseende

    • Skapa egna bibliotek av symboler
    • Skapa egen grafik för dynamiska objekt
    • Stöd för både pixel- och vektorgrafik (.svg, jpg, png, gif mm)
    • Anpassade funktioner för t.ex. manuell manöver
    • Genom script (.js) och style sheet (.css) kan symboler påverkas dynamiskt
    • Fastighet Flexfas, Fastighet Vektorgrafik och Ställverk

    Utbyggbart symbolbibliotek
    Läs mer

Tilläggsfunktionalitet


  • Portallösning

    Styr och övervaka alla dina anläggningar från en central portal.

    • Koppla upp flera Web Port till en Portal för central drift
    • Noderna/klienter initierar anslutning för mindre brandväggsproblem
    • Samla alla systembilder, larm, tidkanaler från alla anläggningar på ett ställe
    • Skapa gemensamma rapporter för alla dina anläggningar

    Ansluta lokalt HMI till central portal


    Portallösning
    Läs mer


  • Kartmodul

    Visualisera och navigera dig i ditt fastighetsbestånd på karta.

    • Konfigureras på minuter direkt i webbinterfacet
    • Se status på hela anläggningar, aggregat eller enskilda objekt
    • Möjlighet att visa status med hjälpa av egna figurer och beteenden

    Introduktion till Web Ports kartmodul


    Kartmodul
    Läs mer


  • Lägenhetsmätning

    Individuell mätning för lägenheter

    • Hyresgäster kan själv se förbrukning och temperatur
    • Export av mätdata för debitering via API, ftp, mail

    Lägenhetsmätning
    Läs mer


  • SparkGateway

    SparkGateway ger möjlighet att bädda in RDP och VNC anslutningar direkt i Web Port.

    • Använd Web Ports webbinterface för att antluta till andra datorer på interna nätverket
    • Stöd för både Remote Desktop och VNC

    SparkGateway
    Läs mer

Testa Web Port direkt på din dator, padda eller mobil. Har du några frågor hjälper vi dig gärna!

Enkel prismodell

Låg instegskostnad

Betala för det du använder

Inga bindande avtal