Moldeo och Web Port förvärvas av IWMAC och Egain för att tillsammans skapa Europas ledande proptech-platform.

Sedan starten 2009 har vi utvecklat det flexibla, skalbara och öppna HMI-/SCADA-systemet som Web Port är idag. Tillsammans med våra partners har vi kunnat leverera lösningar som marknaden tagit emot på ett fantastiskt sätt. Genom att vi tar det här steget nu säkerställer och accelererar vi vår fortsatta utveckling tillsammans med våra nya vänner och befintliga partners.

Pressreleasen i sin helhet

10 maj 2021: Den nya koncernen fortsätter expansionen med förvärvet av det svenska bolaget Moldeo. “Moldeo är ett fantastiskt företag som bygger på idén att proptech ska vara flexibelt, innovativt och öppet. Det är något som ligger väl i linje med vår ambition att skapa Europas ledande proptechplattform”, säger Trond-Øystein Bjørnnes, koncernchef.

Efter tillkännagivandet för en månad sedan om förvärvet av det norska energiledningsföretaget Cebyc meddelade den nybildade koncernen idag förvärvet av det svenska företaget Moldeo. Detta är ytterligare ett steg mot målet att bli den ledande plattformen för fastighetsanslutning i Europa. Koncernen har en vision om att bekämpa klimatförändringar genom att möjliggöra bättre övervakning, kontroll och optimering av byggnader inom detaljhandeln, industrin, affärssektorn och bostadssektorn.

Sedan starten 2009 har Moldeo utvecklat det flexibla, skalbara och öppna HMI-/SCADA-systemet Web Port. “Kombinationen av vår marknadskännedom och den nya koncernens ambitiösa plan kommer att erbjuda stora möjligheter och ännu bättre lösningar för alla våra kunder. Jag är stolt över vad vi har åstadkommit sedan vi lanserade Web Port, och vi är angelägna om att fortsätta leverera en öppen och ännu mer flexibel lösning till marknaden”, säger Joakim Nilén, VD Moldeo.

Byggnader står för 40 % av Europas koldioxidutsläpp – främst från uppvärmning och kylning – och 75 % av alla byggnader är energiineffektiva. Med prognoser som tyder på att så mycket som 95 % av dagens byggnadsmassa fortfarande kommer att användas om 50 år, kommer optimering av energianvändningen i denna sektor att spela en nyckelroll för att uppnå EU:s mål att minska utsläppen av växthusgaser med 55 % till 2030. För den nya gruppen innebär den här utmaningen en enorm möjlighet.

– Vi bygger en plattform som gör det möjligt för företag att arbeta friare med den teknik som man föredrar. Systemleverantörer skapar redan integrationer mellan varandra och i stället för att låsa kunder till en enda lösning vill vi vara öppna för samarbeten inom, och mellan olika sektorer. Web Port passar väldigt bra in i vår produktstrategi”, säger Jon Åkerström, Group CPO.

Om koncernen

Det nya företaget är ett ledande SaaS-företag med visionen att göra stor skillnad i kampen mot klimatförändringarna genom att erbjuda marknadens smartaste och mest kostnadseffektiva proptech-plattform. Omkring 33 000 kommersiella, industriella, bostads- och offentliga byggnader och 3 000 livsmedelsbutiker i norra Europa använder redan dagligen en IWMAC-, Egain-, Cebyc– eller Moldeo-lösning för olika nivåer av energistyrning, effektivitet och rapportering. År 2020 var den sammanlagda omsättningen för de fyra företagen över 19 miljoner euro. Efter förvärvet av Moldeo kommer företaget att ha kontor i sju länder med totalt 135 anställda. Genom innovativa uppkopplingar som övervakar, styr och optimerar både användningen av energi och organisationer kommer Europas befintliga byggnadsmassa nu att bli en del av lösningen för framtiden.

Om Moldeo

Moldeo är en innovativ leverantör av programvara för visualisering av styrsystem, främst inriktad på fastighetsautomation. Deras flaggskeppsprodukt, Web Port, skalar från HMI till SCADA med en bred uppsättning funktioner som balanserar användarvänlighet och flexibilitet. Genom partnernätverket som täcker större delen av Sverige har 4 000 installationer levererats. En Web Port-lösning sträcker sig från ett enda system till tusentals anslutna styrenheter. Web Port erbjuder öppenhet både när det gäller supporterade styrsystem och åtkomst till data. Moldeo grundades 2009 och Web Port firar 10 år som produkt.

Moldeo AB

Testa Web Port direkt på din dator, padda eller mobil. Har du några frågor hjälper vi dig gärna!

Enkel prismodell

Låg instegskostnad

Betala för det du använder

Inga bindande avtal