Support

Vi hjälper er att snabbt hitta lösningarna.

Support direkt

Chatta med oss

support@moldeo.se

031-753 50 30

FAQ

Hittar du inte svaret i FAQ:n kan du ställa din fråga på chatten , e-post eller telefon.

 • Vanliga
 • Installation
 • Symbolbibliotek
 • API
 • Script
 • Pris
 • Ordlista
 • Funktioner
 • Licens
Expand All | Collapse All
 • 1. Hur använder jag mina egna symboler?
   

  För mer information om hur man justerar de symbolbibliotek som finns, se kapitlet Objektstandard i Web Ports användarmanual.

  More
 • 2. Vi har kunder som inte vill drifta sina egna SCADA-system. Kan man sätta upp en Web Port som kundportal för flera kunder?
   

  Ja det kan man, och det finns flera olika sätt att lösa det. Antingen genom att sätta upp en Web Port-server hos er eller hos en molntjänstleverantör och direkt ansluta PLCer mot den. Eller så kan man köra lokala Web Port-installationer i deras fastigheter som i sin tur ansluter till er Portal. En kombinationen av dessa fungerar också.

  Ni behöver alltså bara en central Web Port som alla kunder sedan kan dela på m.h.a. Web Port rättighetshantering.

  Kontakta gärna oss så kan vi hjälpa er.

  More
 • 3. Vi har en gammal panel med Windows CE, kommer Web Port fungera på den?
   

  Web Ports serverdel bygger på .Net och Windows CE saknar fullständigt .NET-stöd. Så det går ej att köra Web Port server på Windows CE, utan det krävs Windows XP embedded, vanliga XP eller senare.

  Dock går det att använda panelen som klient genom att använda HTML5-webbläsaren Zetakey.

  More
 • 4. Hur många samtida användare kan man köra i Web Port?
   

  Obegränsat antal. Det finns varken begränsning i mjukvaran eller licensmodellen gällande antalet samtida användare.

  More
 • 5. Kan man omvandla tagglistor från Citect till Web Port?
   

  Ja, tagglistor i Citect sparas i .DBF-format som kan öppnas i t.ex. Excel, och Web Ports tagglistor sparas i .CSV-format med andra rubriker och några små övriga skillnader. Gör såhär:

  1. Skapa en ny tagglista i Web Port och öppna den i t.ex. LibreOffice Calc eller Excel.
  2. Öppna tagglistan från Citect
  3. Kopiera över alla rader från Citects tagglista till Web Ports .CSV
  4. Använd Sök/Ersätt överflödiga prefix i taggnamn, enheter och adresser.
  5. Format-kolumen använder #.## osv i Citect, men ska i Web Port vara på formatet 0.00. Citect har även med EU på vissa format, som helt ska tas bort i Web Port.

  Lycka till!

  More
 • 6. Hur många taggar ingår när man köper en licens?
   

  Obegränsat antal. Man får ansluta hur många taggar man vill. Web Port har ingen kostnad per tagg, utan endast per sida, antalet drivrutiner och tillägg.

  Beskrivning av prismodell, priser och exempel finns att läsa här.

  More
 • 7. Behöver jag ha Internet Information Server (IIS) eller MSSQL för att köra Web Port?
   

  Nej, Web Port har både inbyggd webbserver och databas. Endast Web Ports installationsfil behövs.

  Finns dock möjlighet att använda extern databas om man så önskar. T.ex. MSSQL eller MySQL.

  More
 • 8. Går det att logga in externt till Web ports webbserver?
   

  Ja, det är möjligt att logga in externt om brandväggarna tillåter kontakt utifrån.
  Det går även bra att ansluta in till Web Port från olika enheter så som mobil, padda och vanlig dator.

  More
 • 9. Hur får jag fram det Dator-ID som behövs för mjukvarulicensen?
   

  För att få fram Dator-ID för licensen behöver Web Port vara installerat på datorn licensen ska knytas till. Logga därefter in med admin-användaren (standard användarnamn: admin, lösenord: admin) och navigera till:
  SYSTEMINSTÄLLNINGAR/SERVER/Licensinformation

  Om möjligt välj ett primärt nätverkskort, gärna ett fysiskt sådant som inte riskerar att försvinna. Se också till att om datorn med Web Port-installationen ska vara ansluten till ett nätverk så är den det även när du läser ut Dator-ID. Det behöver inte vara samma nätverk eller samma IP, men anslutningsstatusen kan göra att det beräknade Dator-ID ändras.

  Skicka sedan Dator-ID antingen direkt i din beställning (snabbar upp förfarandet), eller till support@webport.se och referera till vilken beställning det gäller.

  En licensfil skapas utifrån din beställning och returneras sedan via e-post.

  More
 • 1. Vi har en gammal panel med Windows CE, kommer Web Port fungera på den?
   

  Web Ports serverdel bygger på .Net och Windows CE saknar fullständigt .NET-stöd. Så det går ej att köra Web Port server på Windows CE, utan det krävs Windows XP embedded, vanliga XP eller senare.

  Dock går det att använda panelen som klient genom att använda HTML5-webbläsaren Zetakey.

  More
 • 2. Behöver jag ha Internet Information Server (IIS) eller MSSQL för att köra Web Port?
   

  Nej, Web Port har både inbyggd webbserver och databas. Endast Web Ports installationsfil behövs.

  Finns dock möjlighet att använda extern databas om man så önskar. T.ex. MSSQL eller MySQL.

  More
 • 1. Hur använder jag mina egna symboler?
   

  För mer information om hur man justerar de symbolbibliotek som finns, se kapitlet Objektstandard i Web Ports användarmanual.

  More
 • 1. Hur många samtida användare kan man köra i Web Port?
   

  Obegränsat antal. Det finns varken begränsning i mjukvaran eller licensmodellen gällande antalet samtida användare.

  More
 • 2. Hur många taggar ingår när man köper en licens?
   

  Obegränsat antal. Man får ansluta hur många taggar man vill. Web Port har ingen kostnad per tagg, utan endast per sida, antalet drivrutiner och tillägg.

  Beskrivning av prismodell, priser och exempel finns att läsa här.

  More
 • 1. Vad är SCADA?
   

  Supervisory Control and Data Acquisition är ett system för att i realtid övervaka och styra processer inom industri (industriell automation), faciliteter (fastighetsautomation, byggnadsautomation) och infrastruktur.

  Ett SCADA-system består av olika funktioner.

  • Processvisualisering
   • Här visas realtidstrender och historiska trender.
  • Övervakning
   • Insamling av data för analys och rapportering
  • Larmhantering
   • Larm till system, grupper, e-post, sms t.ex.
  • Datainsamling
   • Till t.ex. ekonomisystem

  Några av systemkomponenterna inom SCADA-system är

  • Överordnade datorer
   • Kärnan i SCADA-systemen där all central datainsamling sker. Kan vara en ensam dator som även agerar HMI, men även bestå av flera servrar med externa klienter/HMI.
  • Fjärrterminaler (RTU)
   • Intelligenta I/O enheter som länkar sensorer eller ställdon till de övervankande datorerna
  • Programmable logic controllers (PLC)
   • PLC:er har likande funktionalitet som fjärrterminaler men är generellt mer avancerade och programmeras med IEC 61131-3 programmeringsspråk.
  • Human-machine interface (HMI)
   • HMI-interfacet är operatörsfönstret till det överordnade systemet. Här visualiseras SCADA-systemens grundfunktioner. Ett modernt HMI är idag webbteknikbaserat, anpassat för mobiler och byggt i HTML5, javascript, CSS och SVG.

  Fjärde generationens SCADA går idag under synonymet "Internet of things" (IOT).

  Vem använder SCADA-system?

  SCADA-system används vanligen av industriella företag och organisationer inom den privata och offentliga sektorn för att styra, distribuera data så att smartare beslut kan fattas. SCADA används även för att larma om systemproblem för att minska driftstörningar. SCADA-system fungerar utmärkt i olika former av installationer, det kan sträcka sig från enkla konfigurationer till stora komplexa lösningar. SCADA-system är ofta ryggraden i många branscher, bland annat:

  • Fastighet
  • Tillverkning
  • Transport
  • Vatten och avloppsvatten
  • Olja och gas
  • Mat och dryck
  • Återvinning
  • Kraft
  • Energi

  Praktiskt taget var som helst du tittar i dagens värld finns det någon typ av SCADA-system som kör bakom kulisserna: upprätthålla kylsystemen i det lokala snabbköpet, säkerställa produktion och säkerhet vid ett raffinaderi, uppnå kvalitetsstandarder vid ett avloppsreningsverk eller till och med spårning, din energianvändning hemma (smarta hem), för att ge några exempel.

  Ett effektivt SCADA-system leder ofta till betydande besparingar i både tid och pengar. Många studier har publicerats och visar fördelarna och besparingarna som kan göras genom att använda ett modernt SCADA-system.

  Kända SCADA-system är:

  • Moldeos Web Port
  • Schneider Electrics Citect, Wonderware och Struxurware
  • General Electics iFix och Cimplicity
  • Siemens WinCC
  • Copa-Data Zenon
  • WebFactory
  • Reliance scada
  • Larmia Control
  • Regin Exoscada
  • Kentima SCADA
  • Azeotech

  Vanliga protokoll:

  • BACnet
  • Modbus
  • LonWorks
  • Knx
  • OPC/OPC-UA
  • MQTT

  Web Port är ett 100% webbaserat och lokalt HMI/SCADA-system.

  Web Port skalar från små anläggningar installerat på PLC och panel-PC till en eller flera stora anläggningar med full SCADA-funktionalitet.

   

  Exempel på hur Web Port agerar SCADA i fastigheter

  Web Port kan användas som ett överordnat SCADA-system där styrsystemen kopplas direkt till en central server. Detta ger en samlad bild av hela ditt fastighetsbestånd.

  Finns Web Port redan i era fastigheter och/eller att ni vill bygga upp en flexibel lösning där fastigheter kan säljas med ett lokalt SCADA-system. Då är Portallösningen något för er. Här knyts lokala installationer samman för att ge samma överblick som ett centralt SCADA-system.

  Både SCADA och Portallösningen erbjuder fördelar såsom gemensam larmhantering, långtidslagring av data och möjlighet att nå samtliga fastigheter från ett ställe. Kartvyer kan med fördel användas för att ge överblick vid geografisk spridning av fastigheter. Rapporter kan användas för att få en samlad bild av energiförbrukningen i era fastigheter med mera.

   

  Web Port - SCADA i flera fastigheter

  More
 • 2. Vad är en PLC?
   

  PLC (Programmable Logic Controller), på svenska, programmerbart styrsystem är ett slags dator som vanligtvis används inom automation, t.ex. industriell automation eller fastighetsautomation.

  För att styra en PLC kopplar man den till ett operatörsgränssnitt, t.ex. en knappanel, en operatörspanel, ett HMI eller ett SCADA-system.

  PLC-programmering sker ofta i språk som tillhör IEC-61131-3.

  Kända leverantörer av PLC:er är bl.a. Beckhoff, Schneider Electric, Siemens, SAIA, Rockwell, Honeywell, Fidelix, Regin, Bastec.

  More
 • 3. Vad är fastighetsautomation?
   

  Ett fastighetsautomations-system är ofta installerat på en dator som styr, reglerar och övervakar en fastighet. Web Port är ett svenskutvecklat SCADA / HMI för att visualisera, övervaka och sköta ditt fastighetsbestånd oavsett storlek. Här kan du läsa mer om hur Web Port kan hjälpa er.

  Fastighetsautomation har utvecklats i högt tempo de senaste åren. Det har blivit allt vanligare att SCADA-system kommit in på marknaden. Drivkraften är bland annat en ökad energieffektivisering. Dessutom finns ekonomiska incitament med att kunna övervaka och styra fastigheter från samma plats.

  Det engelska förkortningen HVAC (Heat, Ventilation and Air Conditioning) är också ett samlingsbegrepp som förekommer för funktionerna värme, ventilation och luftkonditionering. Andra system som även kan ingå i området är t.ex. rulltrappor, hissar, brandlarm. Inpasseringssystem till en fastighet räknas vanligtvis till kategorin säkerhetssystem. Inom branschen förekommer även begreppet fastighetssystem som används för rent administrativa uppgifter, t.ex. hantering av hyresavier. Begreppet Building Management Systems (BMS), Building Automation Systems (BAS) och iBMS (intelligent BMS) är även förekommande.

  Web Port har funktioner som är klassiska för BMS-systemen. Lägenhetsmätning är en tilläggsfunktion som möjliggör individuell mätning av lägenheter. Hyresgästerna kan själv se förbrukning och temperatur. Det går även lätt för fastighetsägaren att exportera datat för att kunna debitera hyresgästen.

  Installationerna i en fastighet kan delas in två kategorier. Betjänande och klimatstyrande installationer. Klimatstyrande installationer ansvarar för inomhusklimatet, så som ventilation, kyla, värme. Betjänande installationer är system så som tappvatten, avlopp, datanät, elnät, hissar och rulltrappor .

  Några exempel på styr, regler och övervakning

  • Styrning: när man slår av och på pump eller fläkt
  • Reglering: när man detaljjusterar t.ex. temperatur
  • Övervakning: av koldioxidhalt, temperatur

  Fastighetsautomation delas ofta in i dessa kategorier

  • Bostäder
  • Kontor och affärscentrum
  • Produktionsfastigheter
  • Specialfastigheter (sjukhus, museer, fängelser, m.fl.)

  Det är otroligt viktigt att fastighetsautomationen fungerar utan avbrott för samhällsviktig verksamheter. Under operationer på ett sjukhus är temperatur och ventilation viktiga för att kunna utföra arbetet på ett patientsäkert sätt.

  More
 • 1. Går det att logga in externt till Web ports webbserver?
   

  Ja, det är möjligt att logga in externt om brandväggarna tillåter kontakt utifrån.
  Det går även bra att ansluta in till Web Port från olika enheter så som mobil, padda och vanlig dator.

  More
 • 2. Hur felsöker jag SMS-larm via modem i Web Port?
   
  1. Börja med att kontrollera att ditt modem är korrekt installerat. Du kan sedan skicka testmeddelande direkt från Web Port genom att gå in på Systeminställningar/Server/SMS-inställningar.
  2. Kontrollera sedan att du har rätt port och kommunikationshastighet inställd under Systeminställningar/Server/SMS-inställningar. Kommunikationshastigheten i Web Port behöver stämma överens med inställd Baud rate på porten i Windows, och oftast fungerar 115200 bps bra.
  3. Prova gärna med att avaktivera PIN-koden på SIM-kortet genom att t.ex sätta in det i en telefon och ställa in detta. Detta för att eliminera ytterligare en felkälla.
  4. Kan du fortfarande inte skicka ett testmeddelande via Web Port är det en bra idé att ansluta direkt till modemet med t.ex en hyperterminal (eller Putty) och se om du får kontakt med modemet och kan skicka AT-kommandon. Kan du inte göra detta är det främst anslutningen och installationen av modemet som behöver undersökas. Detta görs lämpligast med tillverkaren av modemet.
  5. Se som sista steg till att meddelandet som ska skickas ut inte är längre än 160 tecken, då SMSet annars inte skickas iväg och ett felmeddelande dyker upp i Systeminställningar/Aktivitetslogg/Fellogg i Web Port.

   

  More
 • 1. Hur får jag fram det Dator-ID som behövs för mjukvarulicensen?
   

  För att få fram Dator-ID för licensen behöver Web Port vara installerat på datorn licensen ska knytas till. Logga därefter in med admin-användaren (standard användarnamn: admin, lösenord: admin) och navigera till:
  SYSTEMINSTÄLLNINGAR/SERVER/Licensinformation

  Om möjligt välj ett primärt nätverkskort, gärna ett fysiskt sådant som inte riskerar att försvinna. Se också till att om datorn med Web Port-installationen ska vara ansluten till ett nätverk så är den det även när du läser ut Dator-ID. Det behöver inte vara samma nätverk eller samma IP, men anslutningsstatusen kan göra att det beräknade Dator-ID ändras.

  Skicka sedan Dator-ID antingen direkt i din beställning (snabbar upp förfarandet), eller till support@webport.se och referera till vilken beställning det gäller.

  En licensfil skapas utifrån din beställning och returneras sedan via e-post.

  More

Support direkt

Chatta med oss

support@moldeo.se

031-753 50 30

Konsulttjänster

Specialisthjälp
Vi erbjuder specialisthjälp för att t.ex. utveckla drivrutinsstöd, anpassa Web Port och nyutveckling.

Rapporter och symbolbibliotek
Vi kan hjälpa er att skapa anpassade rapporter, unika symbolbibliotek och portlets.

Anpassade utbildningar
Efter era behov anpassar vi utbildningar.

Testa Web Port direkt på din dator, padda eller mobil. Har du några frågor hjälper vi dig gärna!

Enkel prismodell

Låg instegskostnad

Betala för det du använder

Inga bindande avtal