Studentbostäder i Norden AB satsar på det öppna och flexibla SCADA-systemet Web Port för ökat fokus på hållbarhet

Studentbostäder i Norden (SBS) har en fastighetsportfölj med över 4 500 studentbostäder med ett fastighetsvärde om 5,4 Mdkr samt en projektportfölj om cirka 2 900 studentbostäder fördelat på 15 högskolenära orter runt om i Norden. Som ett led i ett ökat fokus på hållbarhetsfrågan där teknisk förvaltning, drift och optimering är en central del kopplas nu flera byggnader upp till SCADA-plattformen Web Port. Användningen av plattformen ger SBS insikter, kontroll och smart energioptimering för att skapa möjligheter till vidare satsningar i linje med bolagets hållbarhetsstrategi. 

Genom SBS aktiva hållbarhetsarbete kommer bolagets fastigheter kopplas upp mot plattformen Web Port SCADA, som genomför löpande optimering, analys och kontroller. Plattformen lägger grunden för att andra ytterligare smarta funktioner för ökad hållbarhet ska kunna adderas. Projektet blir en viktig pusselbit i SBS strategiska arbete mot att nå bolagets övergripande hållbarhetsmål.

Web Port är ett SCADA-system för att i realtid övervaka och styra processer för fastighetsautomation, byggnadsautomation och infrastruktur. Plattformen kan användas i alla typer av fastigheter och gör det möjligt att visualisera, övervaka och sköta fastigheters styrsystem på ett enkelt sätt. Det möjliggör även att via SCADA-systemet visualisera gjorda installationer kopplat till en fastighet, så som till exempel laddstolpar, solceller, ventilation, värme, kyla med mera, vilket möjliggör kontroll och analys.

Web Port levereras av Moldeo AB som sedan i maj 2021 ingår i proptechkoncernen Kiona med totalt 55 000 uppkopplade byggnader. Fokus för produkter och tjänster inom Kiona ligger på öppenhet och flexibilitet för användaren samt i att skapa möjligheter för ytterligare utveckling av smarta funktioner och projekt, kopplat till sina kunders tekniska digitala system och plattformar.

SBS har satt en tydlig strategi med stora satsningar på hållbarhet, där vi med hjälp av Web Port kan styra våra fastigheter på ett optimalt sätt för minskat CO2-utsläpp och bättre inomhusklimat. Med Web Port som en öppen och flexibel plattform ger det oss goda möjligheter till fortsatt utveckling och satsningar på produkter som bidrar ytterligare till vårt hållbarhetsarbete, säger Magnus Jägre, Hållbarhet-och innovationschef på Studentbostäder i Norden.

Joakim Nilén, VD på Moldeo AB kommenterar det nya samarbetet:

Från vår sida är vi glada över att kunna konstatera ett fortsatt stort intresse för Web Port ute på marknaden, och fantastiskt kul att starta upp detta projekt med SBS där vi tillsammans lägger en bra teknisk grund för SBS att stå på i sitt vidare arbete med sitt hållbarhetsarbete. Det är också extra kul att kunna leverera vår plattform som en del i ett hållbarhetsprojekt vilket rimmar väl med Kionas vision kring att erbjuda öppna och flexibla lösningar för att göra fastigheter till en del av lösningen mot att bekämpa klimatförändringarna, kommenterar Joakim Nilén.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Joakim Nilén, VD, Moldeo AB, 070 402 67 98, joakim.nilen@moldeo.se
Magnus Jägre, Hållbarhets-/Innovationschef, Studentbostäder i Norden AB, 072 560 68 76, magnus.jagre@sbsstudent.se

Om Studentbostäder i Norden AB

SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke. www.sbsstudent.se

Om Moldeo AB

Moldeo som grundades 2009 är en innovativ leverantör av programvara för visualisering av styrsystem, främst inriktad på fastighetsautomation. Deras flaggskeppsprodukt, Web Port, skalar från HMI till SCADA med en bred uppsättning funktioner som balanserar användarvänlighet och flexibilitet. Genom partnernätverket som täcker större delen av Sverige har över 4 000 installationer levererats. En Web Port-lösning sträcker sig från ett enda system till tusentals anslutna styrenheter. Web Port erbjuder öppenhet både när det gäller supporterade styrsystem och åtkomst till data. www.webport.se

Moldeo AB och produkten Web Port är sedan Maj 2021 en del i nybildade Kiona Group tillsammans med IWMAC A/S, Cebyc A/S och Egain Group. Läs mer om Kiona på www.kiona.com

Bild: Magnus Jägre, SBS
Bild: Joakim Nilén, Moldeo
Moldeo AB

Testa Web Port direkt på din dator, padda eller mobil. Har du några frågor hjälper vi dig gärna!

Enkel prismodell

Låg instegskostnad

Betala för det du använder

 Inga bindande avtal