Partners & referensprojekt

Web Ports tillämpningar sträcker sig från lokalt hmi till större scada-lösningar.

Tillsammans med våra partners

Vi arbetar primärt med partners som i sin tur har relationen till slutkunden. Vi finns med under hela projekten som stöd i form av support, utbildning, anpassningar och vidareutveckling.

Letar du efter ett entreprenadföretag? Titta gärna på våra referensprojekt här nedan eller se en komplett lista över alla våra partners. Är du ett entreprenadföretag och vill bli partner med oss? Läs mer här om hur du blir partner.

Web Port har använts vid 4000+ installationer, i allt från små anläggningar med ett par driftbilder till stora kundportaler med upp till 900 driftbilder. Just nu bygger vi upp en referensdatabas, har du ett referensprojekt där Web Port implementerats och önskar synas här. Kontakta oss

 • Acobia

  Acobia – Integrator of Intelligence I en värld där teknikutvecklingen går allt snabbare öppnas det ständigt upp för nya möjligheter. För att fånga dessa krävs det att vi utvecklar nya sätt att arbeta och samarbeta. Genom att integrera organisationer, människor och teknik skapar vi större nytta i affären och i omvärlden. Vi lyfter blicken med ambitionen om att skapa en smartare värld. Se filmen om vad Acobia gör.

  Tel: +46 8 522 176 00 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Assemblin

  Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. De utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier.

  Tel: +46 10 472 60 00 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Atmosfär Partner AB

  Atmosfär Partner hjälper er att få ett bra inomhusklimat och samtidigt minimera energiförbrukning och miljöpåverkan. Atmosfär Partner jobbar för fastighetsägare och hyresgäster i kommersiella fastigheter för att säkra affärsnyttan. Tillsammans skapar vi en inomhusmiljö där människor och affärer trivs och kan växa. Genom rätt inomhusklimat för verksamheten skapas det bästa affärsklimatet. En trygg tillförsel av rätt temperatur och luftkvalité i förhållande till medarbetare och kunder, är en vital del av den atmosfär som framgångsrika företag behöver omge sig av.

  | Webbsida | Referensuppdrag
 • Automatik & El i Örebro

  Tel: +46 19-100710 | Referensuppdrag
 • Automationsgruppen Södra

  Ett företag med lång tradition inom automation. De agerar som fabrikatsoberoende leverantör och integratör av automationslösningar till industrier, fastigheter, statliga och kommunala verk.

  Tel: +46 418 43 52 35 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Beckhoff Automation AB

  Tel: +46 40 680 81 60 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Bergendahls El Energiteknik AB

  Tel: +46 31 725 12 00 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Bravida AB

  Välkommen till Bravida! Vi ger fastigheter liv. Fastigheter får allt fler tekniska funktioner. Förutom de grundläggande – el, vvs, värme, kyla, ventilation, belysning, sprinkler, säkerhet och lås – ökar kraven på digitala och hållbara lösningar som automation, energioptimering, solenergi och laddstationer för elbilar. Hos Bravida får du en partner som tar ansvar för alla tekniska funktioner, genom fastighetens hela livscykel. Men oftast börjar det med ett konkret projekt eller ett problem som behöver lösas. På Bravida jobbar vi med både små och stora projekt inom service och installation.

  | Webbsida | Referensuppdrag
 • Byggnadsautomation

  I över tjugo år har Byggnadsautomation levererat och installerat moderna och driftsäkra system för fastighetsautomation.

  Tel: +46 26-143999 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Caverion

  Caverion är en ledande europeisk leverantör av livscykellösningar för byggnader, industrier och infrastruktur.

  Tel: +46 8-705 32 00 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Climat80-Gruppen

  Totalentreprenader där allt ingår. Ventilation, värme, kyla, VS, styr & el. De hjälper till från mindre ombyggnader till större nybyggnadsentreprenader.

  Tel: +46 40 36 34 00 | Webbsida | Referensuppdrag
 • CMC Automation

  | Webbsida | Referensuppdrag
 • E3k Installation

  Ett företag som utför entreprenader och service inom ventilation, värme, sanitet samt styr- och övervakning.

  Tel: +46 8 86 01 61 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Egeskans Automation AB

  Egeskans Automation startades 2011 och ingår i ScadaGroup AB. Företaget drivs av Fredric Egeskans och har sitt säte i Kristianstad. De senaste 10 åren har Fredric arbetat med automationsfrågor på ett större företag, där han bland annat utvecklat lösningar för både PLC baserade styrsystem och överordnade SCADA system.

  Tel: +46-44-102401 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Ehlin & Larsson AB

  Ett entreprenadföretag med inriktning på datoriserade styrsystem för fastighetsövervakning samt installationer av luftbehandling där vi även utför samtliga konstruktioner.

  Tel: +46 21 13 04 20 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Ekelund Styr

  Vi utför projektering, samordning, konstruktion, programmering, installation, driftsättning, överlämning, service och support. Från att definiera kundens behov till att ta fram den rätta systemlösningen, följt av installation och uppföljning. Givetvis med fokus på miljö, energiförbrukning och driftskostnader – utan att försumma inomhusklimatet. Som fastighetsägare är du trygg i vetskapen om att vi på Ekelund Styr uteslutande levererar väletablerade styr- och SCADA-system. Systemen håller hög kvalitet, är användarvänliga och går enkelt att integrera mot de flesta fabrikat på marknaden.

  Tel: +46701657267 | Webbsida | Referensuppdrag
 • EL & PC Installationer AB

  EL & PC Installationer i Örebro AB grundades 1978 och är idag ett komplett elteknik företag med närmare 50st anställda. Vi tillhandahåller elinstallationer för fastigheter, kontor, jordbruk och industri samt utför projektering, konstruktion och PLC-programmering för industri och fastighet. Verksamheten är i huvudsak förlagd till Örebro regionen, men vi arbetar även med projekt i övriga delar av Sverige samt utomlands gällande automation.

  Tel: +46 19 36 10 30 | Webbsida | Referensuppdrag
 • ELAN EL

  ELAN EL&VVS är installationsföretaget med kompetens, erfarenhet och flexibilitet både för det stora avancerade projektet som kräver muskler och mycket tekniskt kunnande, till det lilla servicejobbet på ett par timmar. Inga arbeten är för stora eller för små. Allt utförs med samma engagemang. ELAN EL&VVSs affärsidè är att hjälpa industrier, företag och privatpersoner med driftsäkra elinstallationer genom nya, moderna och energibesparande lösningar.

  Tel: 0411-298 80 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Energi & Inneklimat AB

  Energi och Inneklimat är en heltäckande samarbetspartner inom fastighetstekniska installationer med en bred kunskap och lång erfarenhet. Inga fastighetsägare är för stora eller för små för att utnyttja vår service. Underhållsarbete inom ventilation, värmesystem och kylsystem är ryggraden i vår organisation, där vi erbjuder våra kunder ett högkvalitativt arbete från utförande till uppföljning och dokumentation av serviceobjekten.

  Tel: 011 – 18 35 80 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Energi, klimat & service

  EKS - Energi och Klimat Service är företaget som uteslutande jobbar med smarta energi och klimatlösningar. EKS affärsidé är att hjälpa dig som fastighetsägare att spara energi. Det kan vi göra genom vår kompetens inom ventilation, värmesystem, styr och regler, kyla och energi. Vi kan erbjuda dig en helhetslösning av den tekniska installationen och eller skötseln av din fastighetsteknik. EKS är verksamma i Blekinge och Småland med kontor i Karlskrona, Mönsterås och Västervik.

  Tel: 0455-30 00 30 | Webbsida | Referensuppdrag
 • ERAB

  Erab knyter ihop lösningen från källare till mätning och debitering. Vi hjälper dig styra och analysera resurs och energiåtgång med rätt produkter och rätt teknik. Vår kombination av teknisk förståelse för helheten och hög personlig service ger dig trygghet hela vägen. Erab skapar hållbara lösningar och värde i fastigheter och är även certifierade enligt ISO 14001 och 9001

  | Webbsida | Referensuppdrag
 • ETK-Service AB

  Tel: 070-8552514 | Referensuppdrag
 • GRATECH

  Gratech er en totalleverandør og rådgiver av skreddersydde løsninger for automasjon og SD-anlegg, med fokus på å tilbyriktig automasjonsløsning for styring av tekniske anlegg. Våre leveranser skal bestå av helhetlige løsninger hvor samspill mellom tekniske systemer og energieffektivisering er i fokus.

  Tel: +47 400 45 671 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Indoor Energy

  Indoor Energy arbetar med installation, service och underhåll inom fastighetsteknik och fastighetsautomation med fokus på energieffektivitet. Vi är verksamma inom samtliga områden kring inomhusklimat. Vår metod utgår från en helhetssyn där kyla, värme, ventilation och styr- och reglerteknik samverkar. Vår vision är att våra kunder ska ha de energieffektivaste fastigheterna.

  Tel: 08-764 50 00 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Inustyr

  Arbetar med inomhusklimat på ett energi- och miljöeffektivt sätt med driftekonomin i fokus. Vi erbjuder helhetslösningar inom fastighetsautomation.

  Tel: +46 76 341 11 02 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Invent

  Tjänsterna sträcker sig från fastighetsautomationsentreprenader, avtal, migrationer och energiprojekt till service och underhåll.

  Tel: +46 23-198 10 | Webbsida | Referensuppdrag
 • JADAAB

  Det lokalt ägda företaget med kunder över hela Sverige, har sedan 2004 skapat goda relationer med så väl slutkunder som entreprenörer. JADAAB har erfarenhet i både nya som gamla utrustningar och arbetar med välkända produkter som är väl etablerade på den svenska marknaden och kan leverera styrsystem och reservdelar av ett flertal förekommande fabrikat. Vi hjälper Er med styr- och reglersystemet oavsett om det gäller en föreskriven funktion eller om vi tar fram en gemensam lösning i samarbete med er som kund.

  Tel: 063-18 03 00 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Jitea software AB

  Bidrar med kompetens inom fastighetsautomation, när det gäller övergripande SCADA-system.

  Tel: +46 31 92 91 76 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Jonicom

  Ett företag som levererar helhetslösningar inom fastighetsautomation där målsättningen är att hålla en låg energiförbrukning utan att ge avkall på komforten.

  Tel: +46 73 640 37 91 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Kam Techology AB

  Är en komplett samarbetspartner för automationsprojekt.

  Tel: +46 19 609 05 51 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Klimat och VVS-teknik AB

  KVT är ett kompetent team av servicetekniker inom ventilation, VVS, styr & regler, OVK besiktningar och energioptimering. Vår vision är att skapa ett stabilt serviceföretag inom VVS-branschen, där vi med kompetent personal erbjuder tjänster inom samtliga områden

  Tel: 072-517 2641 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Klimatkontoret

  Experter på anpassade automationslösningar för alla typer av fastigheter. De erbjuder ett brett utbud av produkter & tjänster och hittar rätt lösning för er fastighets unika behov.

  Tel: +46 70 823 31 65 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Komfort Automatik

  KomfortAutomatik utvecklar, konstruerar och levererar driftsäkra och energieffektiva lösningar med senaste teknik.

  Tel: +46 13 21 11 66 | Webbsida | Referensuppdrag
 • KTC

  Det är vi som varje dag hjälper våra kunder att framtidssäkra sina fastigheter. För att steg för steg ta oss närmare vår vision. Vi gör det tillsammans – med mod, flexibilitet och kvalitet. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners är vi inte bara med och driver omställningen till lokal och miljövänlig energiproduktion – vi vet också att den är lönsam.

  Tel: 031-734 19 00 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Lykil Automation AB

  Lykil Automation erbjuder heltäckande fabrikatsoberoende fastighetsautomation för alla användningsområden och alla tekniska tillämpningar. Eftersom vi då är fabrikatsoberoende så har vi tillgång till ett mycket brett sortiment av produkter, med allt från givare till SCADA system. Vi utför kompletta installationer av styr- och övervakningsanläggningar. Orter: Eskilstuna, Strängnäs, Stockholm

  Tel: +46 16 17 01 00 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Maxovent AB

  Arbetar med allt inom värme, ventilation och fastighetsautomation.

  Tel: +46 70 646 25 50 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Midroc Electro

  Midroc Electro levererar kundanpassade lösningar inom fastighetsautomation. Tillsammans med kunden hittar de den lösning som är bäst när det handlar om styrning, reglering eller övervakning, oavsett typ av byggnad.

  Tel: +46 10 470 75 00 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Modern Styrteknik

  Modern Styrteknik startades 2010. De utvecklar och levererar fabrikatsoberoende automationslösningar, från utredning och konsultation till färdig anläggning. De utför projektering, konstruktion, programmering, driftsättning och installation i egen regi och arbetar nära kunden för att skapa användarvänliga och energibesparande systemlösningar.

  Tel: 08-664 33 00 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Nordomatic

  I ett halvt sekel har Nordomatic utvecklat och installerat avancerad teknik i fastigheter. De arbetar med den modernaste tekniken, men fokuserar på vad som fungerar i praktiken. Vi jobbar för er som bygger och har driftansvar för större fastigheter.

  Tel: +46 8-555 797 00 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Novosystems AB

  Vi är företag lokalt baserat i Jönköping, Kalmar, Linköping och Växjö. Vi är specialiserade på fastighetsautomation där vi innehar expertkompetens. Vi erbjuder helhetslösningar i alla typer av fastigheter med fabrikatsoberoende lösningar. Lokalt ägande | Lokal kompetens | Lokal ledning

  | Webbsida | Referensuppdrag
 • OAKS AB

  Vi vågar ifrågasätta gamla sanningar! Vår breda kompetens ger oss en ny syn på fastighetsautomation. Då vi har varit med i både projektering och förvaltningsprocessen så vet vi på OAKS att rätt systemtänk utifrån era förutsättningar är det viktigaste för att uppnå ett bra klimat till rätt driftkostnad. Genom att inte överinstallera din fastighet kan du vinna både tid, energi och slippa onödiga kostnader, samtidigt som du får en enhetlig och lättskött anläggning. Vi vill gärna hjälpa ER med detta i både nybyggnation och befintliga fastigheter.

  | Webbsida | Referensuppdrag
 • Ömangruppen

  Ömangruppen är en komplett leverantör av kvalitativa lösningar, tjänster och koncept som förbättrar byggnaders inomhusklimat. Ömangruppen verkar inom områdena energi, miljö och projekt. Ömangruppen är ett värderingsstyrt och ägarlett bolag med 150 medarbetare fördelat på ett 20-tal orter. Företaget drivs av ett starkt miljöengagemang och vet att små åtgärder kan ha stor effekt för att spara energi.

  Tel: 0470 70 27 00 | Webbsida | Referensuppdrag
 • OSG

  Vi grundade OSG 1994 och är Sveriges mest erfarna leverantör av öppna Scada system inom fastighetsautomation. Vi ger våra beställare opartisk rådgivning vid inköp och utveckling av övergripande styrsystem för fastighetsautomation. Vi skapar kundanpassade operatörsmiljöer med den senaste tekniken så att kostnadseffektiv och tillförlitlig drift och förvaltning uppnås. Vi strävar alltid mot fabrikatsoberoende system som säkerställer framtida konkurrens och teknisk valfrihet. Vi har god processkännedom och insikt i teknisk förvaltning vilket säkerställer en modern användarvänlig operatörsmiljö för tekniker och förvaltare.

  Tel: +46 (0)8 556 557 70 | Webbsida | Referensuppdrag
 • QTS Sweden AB

  Konstruera, projektera samt programmera kvalificerade automationslösningar till fastighetsbranschen i Sverige.

  Tel: +46 8 550 416 00 | Webbsida | Referensuppdrag
 • SCADA EXPERT SWEDEN AB

  Tel: 0730 77 98 97 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Smartstyr AB

  Smartstyr AB är ett nyetablerat företag i Skåne som startades 2018. Vi utför mindre ombyggnader till större nybyggnadsentreprenader. Vi har samarbete med duktiga el-, rör- och ventilationsföretag som tillsammans levererar en komplett anläggning i toppklass. Vi arbetar med öppna system som går att anpassa för att uppfylla dagens krav och vara förberedd för framtiden. Vi är leverantörsoberoende anpassar oss efter marknaden.

  Tel: 072-008 38 45 | Webbsida | Referensuppdrag
 • SÖE Konsult AB

  Din konsult inom fastighetsautomation och mjukvaruutveckling.

  Tel: 072 710 66 44 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Stockholms Styr-Team

  Tillhandahåller energieffektiva system och kundanpassade lösningar. Utföra projektering, installation och service med hög kvalitet inom styr- och övervakning.

  Tel: +46 8-749 40 30 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Styrvärden Q AB

  Styrvärden erbjuder fastighetsautomation med öppna system som är enkla att sköta. De kan projektera, konstruera, programmera och driftsätta styranläggningar för kontor, bostäder, sjukhus, skolor, hotell, handel, industri, mm.

  Tel: +46 8 681 14 60 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Systeminstallation Göteborg AB

  Arbetar för effektivare anläggningar och fastigheter med ett bättre klimat på insidan och utanför. Vi tänker att små förbättringar varje dag gör stor nytta för framtiden och därför försöker vi alltid göra det vi kan bättre.

  Tel: +46 31 761 46 90 | Webbsida | Referensuppdrag
 • TCA Engineering AB

  Spetskompetens inom automationsleveranser inom life-science industrin. De har även erfarenhet av varierande industrier och miljöer t.ex. Olje-, Industri kysystem, HVAC-process- och träbearbetnings industrier.

  Tel: +46 76 310 06 86 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Teknisk Fastighetsservice AB

  Ett av Sveriges ledande företag inom service, förebyggande underhåll, installation av fastighetsteknik för ventilation, värme, kyla, el samt Automation

  Tel: 060140400 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Tratec Teknikken AS

  Vi er en av sør-/sørvestlandets ledende leverandører av elektro, byggautomasjon, rør og klimatekniske løsninger. Våre tjenester strekker seg fra stikkontakten på kjøkkenet ditt til store komplekse industri-installasjoner, både innenfor og utenfor våre landegrenser.

  | Webbsida | Referensuppdrag
 • Umeå el & vvs automatik ab

  Företaget har funnits i Umeå sedan 1984, de arbetar inom styr och övervakning för byggnadsautomation och industri. I verksamheten har de apparatskåpskonstruktion, apparatskåpsbyggnad, installation av fibernät, elinstallation, programmering, drifttagning samt serviceverksamhet.

  Tel: 090 - 349 33 00 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Umia Nord AB

  Levererar installationslösningar inom energiteknik, elteknik, fläktteknik, rörteknik, reglerteknik och sprinklerteknik.

  Tel: +46 90-200 39 00 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Ventab Styr

  Ventilation, fastighetsautomation och service.

  Tel: +46 31 - 86 89 80 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Ventilationskontroll Aeolus AB

  | Webbsida | Referensuppdrag
 • Vesam

  Vesam är ett starkt och professionellt Cleantech-företag med förmåga att konstruera och leverera energieffektiva fastighetslösningar i både stor och liten skala.

  Tel: +46 150 48 73 00 | Webbsida | Referensuppdrag
 • VMV Service AB

  Renovering, ombyggnad och installation av styr- och regleranläggningar för värme, kyl- och ventilationssystem Vi åtar oss entreprenader från projektering till installering.

  Tel: 0707454149 | Webbsida | Referensuppdrag
 • Wani Energi

  Utvecklar och levererar fabrikatsoberoende automationslösningar. Från utredning och konsultation till färdig anläggning. Vårt samarbete resulterar i ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad miljöpåverkan. Inget projekt är för litet eller för stort för oss, vi utför allt från serviceuppdrag till PLC-system för hela fastighetsbestånd samt integration i överordnade styrsystem.

  Tel: 019 -12 14 16 | Webbsida | Referensuppdrag

Testa Web Port direkt på din dator, padda eller mobil. Har du några frågor hjälper vi dig gärna!

Enkel prismodell

Låg instegskostnad

Betala för det du använder

Inga bindande avtal