Kundspecifik utveckling

Vi kan hjälpa våra kunder med kundspecifik utveckling till Web Port på konsultbasis.

Utveckling på konsultbasis

Standardprocessen för projekt i Web Port (utvecklat av oss på Moldeo) är att våra partners sätter upp och konfigurerar systemet, och att antingen kund eller partnern sedan löpande har hand om drift av systemet.

Moldeos främsta fokus är på utveckling av produkten Web Port. Detta fokus behöver finnas för att hålla en stabil produkt och ha möjlighet att utveckla önskemål från kunder och partners inom rimlig tid.

I specifika fall då behov uppkommer främst hos våra partners har vi dock möjlighet att hjälpa till med kundspecifika implementationer när det behövs djupare kompetens om Web Port-systemet än vi kan förvänta oss från våra partners.

Det går bra att kontakta oss på t.ex support@webport.se med förfrågan om hjälp, varefter vi kommer komma tillbaka med ett estimat på arbetet och ungefär när vi räknar med att kunna utföra det. I regel offererar vi fastpris, men kan göra undantag i enskilda fall. Vår standardtaxa för att hjälpa till med kundspecifika implementationer är 1300kr/h exkl. moms.

I offerten ingår att ta in kraven, göra en implementation enligt dessa krav, och överlämning av lösningen. Efter att överlämningen är gjord är mottagande part ansvarig för lösningens underhåll och eventuell felsökning. Eventuell ytterligare hjälp med de levererade lösningarna behöver överenskommas på förhand, och kommer faktureras.

I de kundspecifika implementationer vi hjälper till med kommer vi även förutsätta att senaste versionen av Web Port används, och skulle det vara så att den levererade lösningen inte fungerar på tidigare version så behöver beställaren stå för uppgraderingen om inget annat avtalats på förhand.

Kontakta oss

support@moldeo.se

031-753 50 30

Testa Web Port direkt på din dator, padda eller mobil. Har du några frågor hjälper vi dig gärna!