Fler möjligheter framåt med Web Port

Anders Åslund

Efter en sammanslagning mellan bolagen IWMAC och Egain Group i början av mars har den nya koncernen med namnet Kiona, med verksamhet i åtta länder, påbörjat sin resa mot att bli Europas främsta proptechföretag. Strategin går ut på att både växa organiskt och genom att förvärva fler bolag som är specialister inom energieffektivisering. Och sedan i början av maj ingår även vi på Moldeo in till den nya gruppen.

Anders Åslund är affärsutvecklare och har arbetat på Moldeo med Web Port i nära sex år. Han berättar att man hittills har varit ett ganska litet företag, men med ambitionen att växa.

– Genom sammanslagningen med Egain och IWMAC får vi nu muskler att kunna utveckla nya applikationer i en gemensam lösning. Vi kommer också att kunna expandera Web Port i nya marknader där Kiona redan finns etablerat och erbjuda lösningen till fler kunder. I den nya gruppen fortsätter vi att leverera en lösning som är öppen, flexibel och lätt att komma igång med. Det är också målet, att skapa Europas ledande proptechplattform där vi kan samarbeta med en mängd olika tredjepartsleverantörer av värdefulla funktioner. Både befintliga och kommande. Kiona har redan efter en månad skapat nya affärer för Moldeos partners, som är en väldigt viktig del i hur vi levererar Web Port.

Vad innebär sammanslagningen för er på Moldeo?

– Vi har under en längre tid sökt en samarbetspartner för att komma in i ett större sammanhang. Vi vill fokusera på det vi är bra på det vill säga teknikutveckling. En liten organisation möter flera utmaningar i form av personal, lokaler etc. Nu får vi en central organisation som hjälper oss med det. Dessutom får vi tillgång till ett bredare produktutbud med modern teknik som vi direkt kan erbjuda våra kunder och partners.

Vilka möjligheter ser du framåt i och med samgåendet?

Detta skapar såklart en viktig stabilitet i och med att vi får större resurser på alla plan egentligen. Ur ett kundperspektiv blir vi nu ett bolag med mer tyngd vad gäller utvecklingsresurser och kan öka utvecklingstempot avsevärt. Web Port får också möjlighet att implementera en smartare styrning och energiuppföljning från Egain vilket innebär att kunderna kommer få möjlighet till en förbättrad helhetsupplevelse. Fastighetsägarna får tillgång till en problemfri och flexibel tjänst som är enkel att använda, styra och moderera. Driften kan skötas av deras IT eller som molntjänst. Fastighetsägarna kan själva välja vilka delar de vill ha för att få kontroll över beståndet. Väljer man flera delar får man en större helhetskänsla. Och ur ett företagsperspektiv kommer vi att kunna nå ut på fler marknader. Vi har en väldigt attraktiv produkt som vi vill kunna erbjuda till resten av Europa.

Vilka tror du samgåendet är mest intressant och varför?

– Hos fastighetsägare har det funnits en viss oro över att vi har varit för små men i och med inträdet i Kiona Group med Egain, IWMAC och Cebyc tryggar vi den framtida utvecklingen. Dessutom blir det lättare att få in relevanta systerprodukter och kompletterande produkter och kunna erbjuda kunderna en enhetlig paketering av olika lösningar. För förvaltare innebär det att de kan få en helhetsbild av beståndet. Idag behövs många gånger olika system för att få detta, där man enskilt tittar på lägenheter och har olika energiuppföljningssystem. Men skillnaden nu är att våra system kommer integreras på ett sätt som hänger ihop och är lätt att växla emellan. För teknikerna kommer det att vara mer resurseffektivt att arbeta i. Det är också viktigt att poängtera att vi inte kommer tvinga in några Web Port kunder in i andra lösningar. Som slutkund kommer man att kunna köpa hela eller valda delar av systemet utifrån ens egna behov eller förutsättningar. Antingen kan man välja att endast köpa Web Port som en stand alone-lösning precis som tidigare, eller att samköra systemen för att uppnå en plattform där man sömlöst jobbar med allt från smarta analyser och automatiserad energioptimering på portfolionivå ned till den mest tekniskt operativa nivån i en fastighet.

Hur ser du på utvecklingen kommande 5 år?

– Det här ger oss möjlighet att fokusera på utvecklingen av Web Port och göra det till en ännu vassare produkt inom smart styrning och samtidigt kunna erbjuda kunderna en bredare helhetslösning. Web Port kommer fortsatt att vara en bred plattform och nu blir det möjligt att attrahera fler och nya kunder inom andra branscher som t.ex. VA och elproduktion. Med sammanslagningen får vi helt klart en nystart. Det här är version 2.0 av Web Port och Moldeo. Vi får ny energi och det ska bli roligt att se vad vi kan göra tillsammans och vad vi kan erbjuda kunderna för nya smarta lösningar. Vi tror otroligt mycket på detta och ser fram emot att fortsätta dialogen med alla de fantastiska proptechbolag och partners där ute som vi redan samarbetar framgångsrikt med idag.

Har du några frågor till följd av förvärvet av Moldeo och Web Port så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Anders Åslund, Affärsutveckling
Telefon:070-597 68 12
E-post: anders.aslund@moldeo.se

Om Kiona
Kiona är ett ledande SaaS-företag med visionen att göra en stor insats i kampen mot klimatförändringarna genom att erbjuda den smartaste och mest kostnadseffektiva proptech-plattformen på marknaden. Företaget gör det möjligt för fastighetsägare och andra intressenter att uppnå sina finansiella och hållbarhetsmål genom digitalisering av nya och gamla byggnader och deras system för uppvärmning, kylning, ventilation och kylning. Med kontor i sju länder och 136 kollegor kopplar Kiona för närvarande upp över 33 000 kommersiella, industriella, bostads- och offentliga byggnader och 3 000 livsmedelsbutiker i Europa. Genom en innovativ plattform som övervakar, kontrollerar och optimerar både energianvändning och organisationer kan Europas befintliga byggnader nu bli en del av lösningen för framtiden.
Lär dig mer om Kiona

Moldeo AB

Testa Web Port direkt på din dator, padda eller mobil. Har du några frågor hjälper vi dig gärna!

Enkel prismodell

Låg instegskostnad

Betala för det du använder

Inga bindande avtal