ByggVesta väljer Web Ports Nod/Portal-lösning

ByggVesta, ett bostadsbolag som utvecklar boende för ett hållbart samhälle, har sedan tidigare använt lokalt installerade Web Port för att effektivisera fastighetsdrift både på plats och på distans. Med hjälp av vår partner Vesam har nu ByggVesta satt upp en central Web Port portal och fattat ett strategisk beslut om att använd Web Ports Nod-Portallösning som både lokala HMI och överordnat system för framtida projekt.

Web Ports nod/portal-lösning ger fastighetsägare:

  • Enhetligt utseende och funktioner för drift och övervakning.
  • Central larmhantering och datainsamling/analys
  • Autonoma system i fastigheten med full SCADA-funktionalitet
  • Hårdvaruoberoende med brett protokollstöd
  • Enkel hanteringa av garantitider då uppbyggnad/systemförändringar sker lokalt och sedan enkelt godkänns centralt i portalen.

Om ByggVesta:

ByggVesta utvecklar boende för ett hållbart samhälle och förvaltar det vi bygger upp. Vi är en kunskapsintensiv organisation med engagerade medarbetare som alltid driver utvecklingen framåt. Sedan början av 2000-talet utvecklar vi gröna bostadsfastigheter för egen förvaltning och har idag 2200 hyresrätter på attraktiva adresser i svenska storstäder och en årlig tillväxttakt på cirka 600 lägenheter.”

Om Vesam:

Vesam är ett starkt och professionellt Cleantech-företag med förmåga att konstruera och leverera energieffektiva fastighetslösningar i både stor och liten skala. Vi ger våra kunder ett komplett utbud av lösningar för framtidens effektiva fastighetsdrift.”

Moldeo AB

Testa Web Port direkt på din dator, padda eller mobil. Har du några frågor hjälper vi dig gärna!

Enkel prismodell

Låg instegskostnad

Betala för det du använder

Inga bindande avtal