Nedladdningar

Här kan ni bland annat hitta alla våra releaser

Releaser


 • WebPort 1.18.1

  Fokus på uppdaterat användargränssnitt
  Uppdaterad: 10 december 2018

  Ladda ner WebPort 1.18.1
  Ladda ner demoprojekt till WebPort 1.18.1

  Aktuell version 1.18.1.12091

  Se https://youtu.be/Sh4fjXstlfU för en 5 minuters överblick över nyheter.

  Obs, viktigt att ni rensar webbläsarens sidcache när ni växlar mellan äldre och nyare versioner av Web Port. (Öppna Web Port i webbläsaren och tryck CTRL+F5)

   Uppdaterat grafiskt användargränssnitt

   • Generellt ökad tydlighet och minskat antal klick
   • Bättre stöd för flera webbläsare och mobila enheter
   • Förbättad zoom funktion
   • Snabbmeny uppe till höger där bl.a. Debug och ny funktion för förhandsgranskning nås
   • Ny trendfunktonalitet
    • Översikt för enklare navigering
    • Snabblänkar till fasta perioder (dygn, vecka, månad)
    • Snabbknappar för att stega framåt och bakåt
    • Möjlighet att omplacera infobox
    • Realtid med multiaxlar och valfri periodläge
    • Zoom med möjlighet att låsa x- eller y-axel
    • Förbättrad tooltip
    • Axlar i samma färg som linjer
    • Kan hantera mer data
   • Sökfunktion i sidlogg
   • Knyta flera dokument till sida

   Effektivare redigering av sidor

   • Mallfunktionalitet för t.ex. standardmenyer eller olika typer av system
   • Nya standardfunktioner för knappar/länkar, infoga bild, WYSIWYG-editor
   • Generera objekt direkt från tagglistor
   • Ta bort flera objekt samtidigt
   • Zooma i redigeringsläge
   • Ladda upp bakgrundsbilder och dokument direkt i webbinterfacet
   • Fördela objekt med jämnt mellanrum
   • Sätta ett standardbibliotek för bildeditorn samt möjlighet att ändra ordning på bilblioteken
   • Ny version av html-editor för startsida
   • Möjligt att ändra bredd på vyn för symbolbibliotek
   • Grafisk färgväljare som komplement till färgkoder

   Övriga förbättringar

   • Ny funktion för backup och återställnings av inställningsvärden
   • Tagglistor
    • Ladda ner och upp tagglistor
    • Nya vyer: Lista alla taggar, lista taggar med fel
   • Portlets
    • Ny typ av Portlet som bäddas in utan iframe
    • Möjlighet att ladda upp filer i Portlet
    • Bädda in Portlets i sidomenyn även på kataloger
    • Länkar via Portlet har nu stöd för Nod/Portal
   • Redigering av katalog-konfiguration (config) i webbinterfacet (t.ex. ikon och menyordning)
   • Kataloger kan knytas till objekt på karta med summalarm samt visning av katalogstruktur med larmindikering i sidomenyn.
   • Ändrat så att sidinfo endast kommer fram om man klickar på sidnamnet i footern
   • Möjlighet att lägga till användare som larmmottagare vilka får alla larm som de har rättigheter för.
   • Lagt till två till [Taggar] som kan användas vid larmsändning. [PAGEDESC] och [PAGENAME]
   • Webbläsare tvingas nu ladda ner nya .css-filer efter varje omstart av WebPortServer (Cachetömning behövs ej när man går mellan olika versioner av Web Port 1.18.1)
   • Förbättrad stöd för att hantera tagglistor i Excel. (Stödjer nu fler av Excels teckenformat)
   • Rättigheter:
    • Lagt till stöd för att kunna sätt rättighetsnivåer på olika funktioner. T.ex. hantera tagglistor, användare mm.
    • Möjligt att gömma objekt för specifika användare genom att sätta objekträttigheten NOACCESS
   • Symbolbibliotek
    • Flera värmeväxlare tillagda i symbolbiblioteket
    • Lagt till funktion som visar om symbol har blockerat larm
   • Manual: Nytt kapitel för skräddarsydda rapporter
   • Onlineutbildningen Installation och konfiguration: Lagt till nytt kapitel för Symbolbibliotek
   • Drivrutiner
    • Saia SBus-driver: Stöd för flyttal
    • Status på OPC-drivrutinen uppdateras nu korrekt.
    • Tabbar och ledande mellanslag tas nu bort vid taggimport från Beckhoff-PLC.
   • Noder kan du placeras i valfri katalog på portal samt möjligt att välja bort visning av ”nodikon”

    

   Versionshistorik

   • Uppatering till 1.18.1.12091
    • Fixat problem med touchhantering i driftbilder på vissa skärmar
    • Lagt till dokumenterat REST-API
    • Tagit bort möjlighet att schemalägga rapporter i dåtid
    • Fixat problem med att larmlistan fastnade i uppdaterar.
    • Lagt till möjlighet att dölja portlets beroende på taggvärden (samma som ”Dölj då” för symboler)
    • Möjliggjort visning och redigering av dolda objekt (gäller typen value som inte har något värde att visa)
    • Lagt till så att borttagna noder kommer tillbaka till portalen som inaktiva om noden fortfarande har kvar portalanslutningen
    • Förbättrad syncning av filförändringar mellan nod och portal (filer som tas bort på nod tas nu automatiskt bort på portal)
    • Fixat problem med att komponenter kan klickas även då det inaktiverats
    • BACnet: Förbättrad läsning av tidkanaler
    • Modbus: Fixat problem med seriella modbusslingor och användande av flera IO-enheter via ”Länka till”
   • Uppatering till 1.18.1.11071
    • Fixat räkning av antal sidor på aktiv larmlista
    • Fixat funktion för stilmallar till karta
    • Förbättringar vid markering av flera objekt (CTRL-klick + Firefox)
    • Diverse fixar för bättre Internet Explorers hantering av ÅÄÖ (Kartor, Flera dokument kopplade till sida)
    • Lagt till möjlighet att sätta katalog och skapa länkar till startsida
    • Återställt stöd för redigering av sidor i klient
    • Nimbus förbättrad hantering av blockerade larm
    • Förbättrat hantering av laddningsstatus för Web Port startar
    • Förbättrad hantering av larmfördröjning med påverkan på kommunikationslarm
    • Diverse prestandaförbättringar

   Förändrad licensmodell

   • Begränsning för antal IO-enheter har nu tagits bort. (Information för framtiden: En hög begränsning gällande antalet taggar kommer införas. Målet är att ingen som använder Web Port på ”vanligt” sätt ska påverkas, utan även i fortsättningen bara behöva räkna antalet sidor. Diskussion med kunder för att hitta lämplig nivå kommer ske under hösten).

   Tänk på att

   • Web Port 1.18.1 kräver .Net 4.0 vilket kan behöva installeras innan uppgradering
   • Ta alltid backup på dina projekt innan uppgradering.
   • För att uppgradera kör du installationsfilen Web Port Setup 1.18.1.exe
   • Om du vid tidigare installation ändrat Web Ports datakatalog, kom ihåg att ange den vid uppgradering

   Fil-hash och viruskontroll

   SHA-256:cd4c55904b48da39959131fd4c44700bff2730f2fe10e2bb7b619ac9d64deadf

   Filnamn: Web Port Setup 1.18.1.exe

   Storlek: 78.74 MB

   Viruskontroll: Länk till protokoll

   För att installera Web Port 1.18.1 server gäller följande systemkrav:

   • Windows XP Embedded eller senare. .NET 4.0
   • 1.6 GHz processor eller högre (1.1 GHz min-krav)
   • 1 GB internminne eller högre (512 MB min-krav)
   • Ledigt lagringsutrymme beroende på den mängd data som skall loggas.
   • Grundinstallation av Web Port ca 30 MB.

   Browserstöd:

   • Google Chrome 10.0 eller högre, FireFox 3.6, Internet Explorer 10.0, Safari 3.0 och Web Port browser 1.0.


  • Web Port 1.17.1

   Release med flera nya drivrutiner och förbättringar
   Uppdaterad: 19 april 2018

   Ladda ner Web Port 1.17.1
   Ladda ner demoprojekt till Web Port 1.17.1

   Aktuell version 1.17.16181 (Förändringlogg listad längre ner)

    Fler tillgängliga drivrutiner

    • BACnet
    • SAIA S-Bus
    • Fidelix
    • OPC UA (DA2 och DA3 sedan tidigare)
    • Trend IQ1/IQ2 (IQ3/IQ4 sedan tidigare)

    Web Port Gateway

    Web Port Gateway ger möjlighet att använda Web Port som en kommunikationsväg från 3:e part. Detta medför att andra SCADA-system kan hämta information från Web Port eller dra nytta av drivrutiner som finns till Web Port.

    Förbättrad tidkanalhantering

    Lagt till stöd för hantering av tidkanaler i grafisk kalendervy samt möjlighet att hantera centrala tidkanaler direkt från driftbilder.

    Lokala tidkanaler

    Stöd finns nu att läsa in lokala tidkanaler via antingen skript, anpassade för olika styrsystem, eller via datatypen SCHEDULE för de drivrutiner som stödjer denna.

    Redundans

    Möjlighet att sätta två io-enheter som redundanta. Kommunikationen går då över till den redundanta om fel uppstår med den primära io-enheten. Detta fungerar för samtliga drivrutiner.

    Förbättrade ritmöjligheter

    Det inbyggda ritverktyget visar nu vald sidbakgrund för att enkelt kunna komplettera med extra information. Det som ritas i ritverktyget läggs som ett extra lager mellan bakgrunden och sidobjekten.

    Importskript

    Möjlighet ges nu till att använda importskript för att automatiskt skapa tagglistor ifrån drivrutinerna Fidelix, OPC och BACnet. Skripten skräddarsys lämpligast för att passa olika fabrikat eller sätt att programmera och döpa objekt i styrsystemen.

    Övriga förbättringar

    • Lagt till möjlighet att styra prioriteringar vid läs/skriv-köer
    • Lagt till stöd för egen klass på sidobjekt, med möjlighet till nyckelord för aktiva tillstånd.
    • Förbättrad export av trenddata
    • Möjlighet att öppna sidor inbäddade i nytt fönster
    • Utökad manual för individuell lägenhetsmätning
    • Lagt till stöd för statustagg på sidor
    • Lagt till stöd för synkron läs och skriv från skript via tagRead och tagWrite
    • Ny inställningstyp för Portlets (LIBOBJECT) som listar alla Lib-objekt (symboler)
    • Nya nyckelord för portletinställningar (PREFIX, LNG, LAT, _SUFIX) Ersätts då en portlet läggs i sidomenyn.
    • Möjlighet att skala y-axeln för trend
    • Lagt till möjlighet att bädda in trendkurvor via portlets
    • Lagt till stöd för att bädda in portlets i högermenyn
    • Möjlighet att ange flera eller-uttryck på taggadresser
    • Förbättrad filtrering av tagglistor, samt möjlighet att spara inifrån listan
    • Förbättrat stöd för Excel vid arbete med tagglistor. Utökat stöd för teckenkodningar.
    • Utökad information kring prestanda och status för io-enheter.
    • Övergång till .NET4.0
    • Uppdatering 1.17.1.12081
     • Fixat problem som gjorde att lokala tidkanaler ej visades i högermenyn
     • Fixat problem med skalning av sidor och scrollbars
     • Fixat så att dolda objekt ej döljs vid redigering av sida
     • Fixat problem då en tagglista kopieras och byter namn
     • Fixat problem med skalning av y-axeln vid trendvisning
     • Förbättrad återställning av device som går offline
    • Uppdatering 1.17.1.14051
     • Fixat problem med tidkanalscript (lagt till prefix)
     • Möjlighet att välja om editmenyn skall visa vid trendanrop
     • Förbättrad energirapport
      • Stöd för energisignatur
      • Möjlighet att aktivera/inaktivera visning av yta och kostnad
      • Möjlighet att visa månadsvis eller kvartalsvis
      • Möjlighet att kommentera samt ange fasta värden
    • Uppdatering 1.17.16181
     • Status visas nu på induviduella Modbus-enheter även om de ligger bakom en gateway
     • Ny tilläggsmodul med stöd för två-vägs larmsynkronisering med Nimbus Alarm Manager
     • BACnet-drivrutinen har nu stöd för BBMD
     • Löst problem med rapportsändning kopplat till teckenkodning och vissa veckodagar
     • OPC-UA förbättrad hantering vid skrivning av flera värden

    Tänk på att

    • Web Port 1.17.1 kräver .Net 4.0 vilket kan behöva installeras innan uppgradering
    • Ta alltid backup på dina projekt innan uppgradering.
    • För att uppgradera kör du installationsfilen Web Port Setup 1.17.1.exe
    • Om du vid tidigare installation ändrat Web Ports datakatalog, kom ihåg att ange den vid uppgradering
    • Webbläsarens cache behöver rensas för att få ett korrekt utseende. Detta görs genom att trycka SHIFT+F5

    Fil-hash och viruskontroll

    SHA-256: a25931e6716e0cc737b252c0240a5de07d17a99b77c5c6c9c0aba3f8707f2d8d

    Filnamn: Web Port Setup 1.17.1.exe

    Storlek: 74.23 MB

    Viruskontroll: Länk till protokoll

    För att installera Web Port 1.17.1 server gäller följande systemkrav:

    • Windows XP Embedded eller senare. .NET 4.0
    • 1.6 GHz processor eller högre (1.1 GHz min-krav)
    • 1 GB internminne eller högre (512 MB min-krav)
    • Ledigt lagringsutrymme beroende på den mängd data som skall loggas.
    • Grundinstallation av Web Port ca 30 MB.

    Browserstöd:

    • Google Chrome 10.0 eller högre, FireFox 3.6, Internet Explorer 10.0, Safari 3.0 och Web Port browser 1.0.

     


   • Web Port 1.16.2

    Release med fokus på små och stora förbättringar
    Uppdaterad: 16 februari 2017

    Ladda ner Web Port 1.16.2
    Ladda ner demoprojekt till Web Port 1.16.2

    Tabellfunktionalitet

    Den förändringen som syns mest är uppgraderingen av all tabellfunktionalitet (t.ex. larmlistor och tagglistor) som nu bättre hanterar riktigt stora tabeller samt individuell filtrering av kolumner. Tagglistor visar nu även taggvärden i tabellen, vilka även är redigeringsbara i inställningarna.

    Larmhantering

    Larmhanteringen har uppgraderats. Bland annat har inställningar för larmsändning gjorts tydligare men med fler filtreringsalternativ samt att vanliga användare nu kan tilldelas specifika rättigheter för att hantera larminställningar.

    Uppgradering av Kartmodul

    Kartmodulen har fått mycket ny funktionalitet:

    • Möjlighet att använda olika källor för kartorna (Open Street Map och flera olika Google-kartor)
    • Möjlighet att lägga in och formatera text/beskrivningar till utplacerade objekt på kartan
    • Förbättrad prestanda genom att endast ladda synliga objekt
    • Möjlighet att bestämma vid vilka zoomnivåer text och objekt ska synas
    • Möjlighet att direktlänkas till sida om man klickar på objekt i kartan
    • Återanvändbara stilmallar
    • Ny manual
    • Animeringar via javascript

    Övriga mindre förbättringar

    • Vektorobjekt kan förutom att ändra rotation och färg, nu även animeras via JavaScript.
    • Startsidan är nu skalbar/responsiv för att fungera bättre på mobiler.
    • Uppsnabbat arbetsflöde. På flera ställen infört nya menyer som endast kräver ett klicka istället för tidigare två.
    • Möjlighet till tvåvägskvittens av larm mot 3:e-part system
    • För kundportaler finns möjlighet att byta logotyp beroende på användare och grupp.
    • Det går nu att via URL ange vilken sidan som skall visas efter inloggning.
    • För utvärderingssyfte kan Web Port nu köras 2 timmar helt utan licens, dock med begränsningen att endast simulerad IO-enheter (DrvDisk) kan användas. Demoprojekt kommer också finnas tillgängligt att ladda ner tillsammans med nya versioner av Web Port.

    Tänk på att

    • Ta alltid backup på dina projekt innan uppgradering.
    • För att uppgradera kör du installationsilen WebPort Setup 1.16.2.exe
    • Om du vid tidigare installtion ändrat Web Ports datakatalog, kom ihåg att ange den vid uppgradering
    • Efter uppgradering kan tabeller få ”konstigt” utseende. Åtgärdas genom följande två steg: 1. Rensa cachen för sidan i webbläsaren med SHIFT+F5.
     2. I assets\theme\ för det projekt som körs, ta bort befintlig style.css (som standard hittas katalogerna i Web Ports datakatalog).

    För att installera Web Port 1.16.2 server gäller följande systemkrav:

    • Windows XP Embedded eller senare. .NET 2.0
    • 1.6 GHz processor eller högre (1.1 GHz min-krav)
    • 1 GB internminne eller högre (512 MB min-krav)
    • Ledigt lagringsutrymme beroende på den mängd data som skall loggas.
    • Grundinstallation av Web Port ca 30 MB.

    Browserstöd:

    • Google Chrome 10.0 eller högre, FireFox 3.6, Internet Explorer 10.0, Safari 3.0 och Web Port browser 1.0.
    Patch: Om du har version Web Port 1.16.2 installerad finns det en Patch att ladda ner. Patchen kom den 16 februari 2017. Du kan ladda ner patchen här alternativit installera senaste releasen med .exe-filen ovan. Du kan läsa mer om patchen nedan.
    Ladda ner patch: Patch till Web Port 1.16.2


   • Web Port 1.16.1

    Releasen innehåller både ny funktionalitet och uppdateringar.
    Uppdaterad: 6 oktober 2016

    Ladda ner Web Port 1.16.1
    Ladda ner demoprojekt till Web Port 1.16.1
    Release notes som PDF

    Fler tillgängliga drivrutiner

    • Trend, med stöd IQ3/IQ4 DUCar från Trend Controls
    • ICMP, drivrutin för att enkelt kontrollera kommunikationstatus via Ping.

    Portlets

    Html-baserade plugins till systembilder som kan användas för att t.ex. bädda in Google Street View, grafiska mätare och externa webbsidor. De tre nämnda följer med som standard, men funktionaliteten gör det möjligt att bädda in egenutvecklade Portlets gjorda i html, javascript och css.

    Portallösning

    Har du flera Web Port-installationer i ditt fastighetsbestånd kan du nu knyta dem till en central Web Port som agerar portal. Från noderna initieras och synkroniseras data upp mot portalen. Från portalen når du då alla systembilder, larm, tidkanaler och trenddata.

    Vektorgrafik

    Web Port har nu stöd för att använda bakgrundsbilder och objekt i skalbara vektorformat (.svg). Anpassning till Panel-PC och mobila enheter blir nu ännu bättre.

    Skräddarsydda rapporter

    Web Port får nu inbyggt stöd för att skapa skräddarsydda rapporter. Rapporterna kan genereras efter egendefinerade intervall och kan skickas via e-post eller ftp. Rapporterna kan exporteras i flera olika format (bl.a. .csv, pdf, text).

    Ny tilläggsmodul – SparkGateway

    SparkGateway ger möjlighet att bädda in RDP och VNC anslutningar direkt i Web Port.

    Övrig uppdateringar

    • Grafiskt representation vid kurvinställningar
    • Kortkommandon för att spara, skapa nya taggar mm.
    • Förbättrat redigeringsläge för systembilder, bl.a. möjligt att markera och flytta flera objekt samt rita enklare bakgrundsbilder.
    • Stöd för klientcertifikat för automatisk inloggning
    • Förbättrad hantering av mjukvaralicens, möjlighet att välja vilket nätverkskort licens ska knytas till
    • Förbättrad utskrift
    • Möjlighet att via startparametrar ange startprojekt och port
    • Grupper för tidkanaler
    • Prioriteringsordning av tidkanaler
    • Knyta tidkanaler till sidor
    • Styra vilka taggar som visas i bild genom list# (eget värde)
    • Ändra stil på larmlistor via css
    • Dölja användarprofil
    • Kommentera larmhändelser

    För att installera Web Port 1.16.1 server gäller följande systemkrav:

    • Windows XP Embedded eller senare. .NET 2.0
    • 1.6 GHz processor eller högre (1.1 GHz min-krav)
    • 1 GB internminne eller högre (512 MB min-krav)
    • Ledigt lagringsutrymme beroende på den mängd data som skall loggas.
    • Grundinstallation av Web Port ca 30 MB.

    Browserstöd:

    • Google Chrome 10.0 eller högre, FireFox 3.6, Internet Explorer 10.0, Safari 3.0 och Web Port browser 1.0.

   Systemkrav

   För att installera Web Port 1.18.1 server gäller följande systemkrav:

   • Windows XP Embedded eller senare. .NET 4.0
   • 1.6 GHz processor eller högre (1.1 GHz min-krav)
   • 1 GB internminne eller högre (512 MB min-krav)
   • Ledigt lagringsutrymme beroende på den mängd data som skall loggas.
   • Grundinstallation av Web Port ca 30 MB.

   Browserstöd:

   • Google Chrome 10.0 eller högre, FireFox 3.6, Internet Explorer 10.0, Safari 3.0 och Web Port browser 1.0.